Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

telephone

Bản dịch

điện thoại

He
has
a
red
telephone
.

Anh ấy có một cái điện thoại màu đỏ.

Có 8 lời bình

Talk
with
me
on
the
telephone
!

Nói chuyện với tôi qua điện thoại!

Có 8 lời bình

He
has
a
red
telephone
.

Anh ấy có một cái điện thoại màu đỏ.

Có 8 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu