Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

teeth

Bản dịch

răng

His
teeth
are
yellow
.

Những cái răng của anh ấy thì màu vàng.

Có 19 lời bình

She
has
big
teeth
.

Cô ấy có những cái răng to.

Có 5 lời bình

My
grandfather
does
not
have
teeth
.

Ông tôi không có răng.

Có 8 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu