Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

technology

Bản dịch

công nghệ

That
is
a
new
technology
.

Đó là một công nghệ mới.

Có 10 lời bình

The
technology

Công nghệ

Có 11 lời bình

That
is
a
new
technology
.

Đó là một công nghệ mới.

Có 10 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu