Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

teaching

Bản dịch

đang dạy, việc dạy học, việc giảng dạy

Chia động từ của teach

I
am
responsible
for
teaching
the
children
.

Tôi chịu trách nhiệm dạy dỗ những đứa trẻ.

Có 3 lời bình

I
like
teaching
history
.

Tôi thích dạy môn lịch sử.

Có 12 lời bình

I
like
teaching
children
.

Tôi thích dạy trẻ em.

Có 21 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu