Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

teacher

Bản dịch

giáo viên

The
teacher
writes
with
a
red
pen
.

Giáo viên viết với một cây bút đỏ.

Có 24 lời bình

The
woman
drinks
with
the
teacher
.

Người phụ nữ uống với giáo viên.

Có 6 lời bình

I
see
the
teacher
.

Tôi thấy cô giáo.

Có 3 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu