Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu
  1. Từ điển
  2. tax

tax

Bản dịch

thuế

Do
I
have
to
pay
any
tax
?

Tôi có phải trả khoản thuế nào không?

Có 1 lời bình

There
is
no
tax
in
this
country
.

Không có thuế ở quốc gia này.

Có 7 lời bình

No
tax

Không thuế

Có 7 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu