Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

talks

Bản dịch

nói, nói chuyện

Again
he
talks
to
his
brother
.

Anh ấy nói chuyện với anh trai của anh ấy lần nữa.

Có 2 lời bình

He
talks
on
the
telephone
.

Anh ấy nói chuyện trên điện thoại.

Có 19 lời bình

The
letter
talks
about
the
boys
.

Lá thư nói về những chàng trai.

Có 13 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu