Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

talking

Bản dịch

nói, đang nói, đang nói chuyện

Chia động từ của talk

He
is
talking
during
dinner
.

Anh ấy đang nói chuyện trong suốt bữa ăn tối.

Có 1 lời bình

You
are
talking
about
the
books
.

Bạn đang nói chuyện về những cuốn sách.

Có 2 lời bình

He
is
talking
on
the
telephone
.

Anh ấy đang nói chuyện trên điện thoại.

Có 6 lời bình

Tất cả thể động từ của talk

ngôihiện tạiquá khứ
Italktalked
he/she/ittalkstalked
you/we/theytalktalked

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu