Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

talked

Bản dịch

đã nói, đã nói chuyện

Chia động từ của talk

He
talked
to
us
!

Anh ấy đã nói chuyện với chúng tôi.

Có 15 lời bình

I
talked
to
someone
else
.

Tôi đã nói chuyện với người khác.

Có 6 lời bình

We
talked
recently
.

Chúng tôi đã nói chuyện gần đây.

Có 7 lời bình

Tất cả thể động từ của talk

ngôihiện tạiquá khứ
Italktalked
he/she/ittalkstalked
you/we/theytalktalked

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu