Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

talk

Bản dịch

nói, nói chuyện

The
judges
talk
about
the
man
.

Những thẩm phán nói chuyện về người đàn ông.

Có 14 lời bình

They
talk
about
the
green
ducks
.

Họ nói chuyện về những con vịt xanh lá.

Có 14 lời bình

You
talk
with
Luis
.

Bạn nói chuyện với Luis.

Có 29 lời bình

Tất cả thể động từ của talk

ngôihiện tạiquá khứ
Italktalked
he/she/ittalkstalked
you/we/theytalktalked

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu