Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

taken

Bản dịch

lấy, đem, bị bắt

Chia động từ của take

He
has
taken
us
to
the
zoo
.

Anh ấy đã dẫn chúng tôi đến sở thú.

Có 6 lời bình

You
have
taken
too
much
.

Bạn đã lấy quá nhiều.

Có 17 lời bình

I
have
taken
it
.

Tôi đã lấy nó.

Có 12 lời bình

Tất cả thể động từ của take

ngôihiện tạiquá khứ
Itaketook
he/she/ittakestook
you/we/theytaketook

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu