Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

take

Bản dịch

lấy, đưa, nhận

Take
a
book
and
read
it
.

Lấy một quyển sách và đọc nó.

Có 42 lời bình

We
take
a
newspaper
.

Chúng tôi lấy một tờ báo.

Có 73 lời bình

Take
a
book
.

Lấy một quyển sách.

Có 37 lời bình

Tất cả thể động từ của take

ngôihiện tạiquá khứ
Itaketook
he/she/ittakestook
you/we/theytaketook

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu