Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

sweet

Bản dịch

ngọt, ngọt ngào, dịu dàng

She
is
a
sweet
girl
.

Cô ấy là một cô gái ngọt ngào.

Có 6 lời bình

I
want
something
sweet
.

Tôi muốn thứ gì đó ngọt.

Có 4 lời bình

This
apple
is
sweet
.

Quả táo này thì ngọt.

Có 4 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu