Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

supports

Bản dịch

ủng hộ, hỗ trợ

Chia động từ của support

The
wall
supports
the
roof
.

Bức tường chống đỡ mái nhà.

Có 9 lời bình

She
supports
her
daughter
.

Cô ấy ủng hộ con gái mình.

Có 26 lời bình

She
supports
the
director
.

Cô ấy ủng hộ đạo diễn.

Có 26 lời bình

Tất cả thể động từ của support

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu