Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

supported

Bản dịch

đã ủng hộ, đã nuôi nấng

Chia động từ của support

I
always
supported
all
your
ideas
.

Tôi đã luôn ủng hộ tất cả những ý kiến của bạn.

Có 1 lời bình

He
supported
his
children
.

Anh ta đã ủng hộ những đứa con của anh ta.

Có 15 lời bình

The
judge
supported
the
lawyer
.

Thẩm phán đã ủng hộ luật sư.

Có 26 lời bình

Tất cả thể động từ của support

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu