Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

support

Bản dịch

ủng hộ, sự ủng hộ, hỗ trợ

We
support
women
.

Chúng tôi ủng hộ những người phụ nữ.

Có 27 lời bình

I
support
you
.

Tôi ủng hộ bạn.

Có 80 lời bình

They
support
me
.

Họ ủng hộ tôi.

Có 39 lời bình

Tất cả thể động từ của support

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu