Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị:Tiếng Việt
Bắt đầu

sunday

Bản dịch

chủ nhật, ngày chủ nhật

We
play
on
Sunday
.

Chúng tôi chơi vào ngày Chủ Nhật.

Có 15 lời bình

Tomorrow
is
Sunday
.

Ngày mai là Chủ Nhật.

Có 19 lời bình

Today
is
Sunday
.

Hôm nay là Chủ Nhật.

Có 8 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu