Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

sun

Bản dịch

mặt trời

Today
is
a
day
without
sun
.

Hôm nay là một ngày không có mặt trời.

Có 22 lời bình

Today
is
a
day
without
sun
.

Hôm nay là một ngày không có mặt trời.

Có 22 lời bình

Is
the
sun
in
the
sky
?

Mặt trời ở trên bầu trời phải không?

Có 8 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu