Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

summer

Bản dịch

mùa hè, mùa hạ

February
is
not
a
month
of
the
summer
.

Tháng Hai không phải là một tháng của mùa hè.

Có 13 lời bình

I
like
summer
and
fall
.

Tôi thích mùa hè và mùa thu.

Có 9 lời bình

The
shirt
is
for
the
summer
.

Cái áo là dành cho mùa hè.

Có 14 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu