Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

suitcase

Bản dịch

va li, vali

My
suitcase
is
yellow
.

Cái va li của tôi màu vàng.

Có 23 lời bình

What
do
you
have
in
the
suitcase
?

Bạn có cái gì trong va li?

Có 41 lời bình

Which
is
your
suitcase
?

Cái va li nào là của bạn?

Có 15 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu