Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

sugar

Bản dịch

đường

Sugar
and
coffee

Đường và cà phê

Có 39 lời bình

Coffee
and
sugar

Cà phê và đường

Có 26 lời bình

She
eats
sugar
.

Cô ấy ăn đường.

Có 20 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu