Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

such

Bản dịch

như thế, như vậy

I
do
not
have
such
a
dress
!

Tôi không có một chiếc đầm như thế!

Có 19 lời bình

Is
such
a
thing
possible
?

Một thứ như thế có khả thi không?

Có 4 lời bình

I
like
such
coffee
.

Tôi thích cà phê như thế.

Có 23 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu