Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

studying

Bản dịch

học, nghiên cứu

Chia động từ của study

He
is
always
studying
Chinese
.

Anh ấy luôn luôn học tiếng Trung Quốc.

Có 0 lời bình

He
is
studying
in
the
library
.

Anh ấy đang học trong thư viện.

Có 1 lời bình

I
am
studying
English
.

Tôi đang học tiếng Anh.

Có 7 lời bình

Tất cả thể động từ của study

ngôihiện tạiquá khứ
Istudystudied
he/she/itstudiesstudied
you/we/theystudystudied

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu