Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

study

Bản dịch

học, nghiên cứu, sự nghiên cứu

I
study
English
with
Duolingo
.

Tôi học tiếng Anh với Duolingo.

Có 52 lời bình

They
study
in
the
afternoon
.

Họ học vào buổi chiều.

Có 26 lời bình

I
study
English
.

Tôi học tiếng Anh.

Có 20 lời bình

Tất cả thể động từ của study

ngôihiện tạiquá khứ
Istudystudied
he/she/itstudiesstudied
you/we/theystudystudied

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu