Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

students

Bản dịch

những học sinh, những sinh viên

They
are
not
students
.

Họ không phải là những sinh viên.

Có 9 lời bình

The
students
drink
wine
.

Những học sinh uống rượu.

Có 83 lời bình

We
are
students
.

Chúng tôi là học sinh.

Có 26 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu