Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

student

Bản dịch

học sinh, sinh viên

I
am
not
a
student
.

Tôi không phải là một học sinh.

Có 4 lời bình

My
brother
is
a
student
.

Anh trai tôi là một học sinh.

Có 2 lời bình

You
are
a
student
.

Bạn là một sinh viên.

Có 2 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu