Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

strong

Bản dịch

mạnh, mạnh mẽ, khoẻ mạnh

I
like
strong
women
!

Tôi thích những người phụ nữ mạnh mẽ.

Có 5 lời bình

My
dad
likes
strong
wine
.

Bố của tôi thích rượu mạnh.

Có 13 lời bình

Which
horse
is
strong
?

Con ngựa nào thì mạnh?

Có 9 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu