Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

string

Bản dịch

sợi dây

I
need
a
string
for
my
basket
.

Tôi cần một sợi chỉ cho cái giỏ của tôi.

Có 5 lời bình

The
red
string
is
for
the
engine
.

Sợi dây màu đỏ là dành cho động cơ.

Có 13 lời bình

There
is
a
string
in
my
soup
.

Có một sợi chỉ trong súp của tôi.

Có 5 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu