Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

strength

Bản dịch

sức mạnh, sức lực, ưu điểm

Faith
gives
strength
.

Niềm tin đem đến sức mạnh .

Có 7 lời bình

We
are
without
strength
.

Chúng ta không có sức mạnh.

Có 11 lời bình

What
are
her
strengths
?

Những ưu điểm của cô ta là gì ?

Có 13 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu