Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

street

Bản dịch

đường, con đường, phố

I
see
her
on
the
street
.

Tôi nhìn thấy cô ấy trên con đường.

Có 4 lời bình

He
walks
on
the
street
.

Anh ấy đi bộ trên đường.

Có 14 lời bình

They
run
on
the
street
.

Họ chạy trên đường.

Có 6 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu