Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu
  1. Từ điển
  2. strategy

strategy

Bản dịch

chiến lược, chiến thuật

Hope
is
not
a
strategy
.

Hi vọng không phải là một chiến lược.

Có 5 lời bình

Hope
is
not
a
strategy
.

Hi vọng không phải là một chiến lược.

Có 5 lời bình

That
was
our
strategy
.

Đó đã là chiến lược của chúng tôi.

Có 2 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu