Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

story

Bản dịch

câu chuyện, truyện

He
told
me
a
sad
story
.

Anh ấy đã kể cho tôi một câu chuyện buồn.

Có 2 lời bình

The
story

Câu chuyện

Có 20 lời bình

We
read
her
stories
.

Chúng tôi đọc những câu chuyện của cô ấy.

Có 7 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu