Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

stop

Bản dịch

dừng, dừng lại, ngừng lại

The
cooks
stop
the
waiter
.

Những đầu bếp dừng anh bồi bàn lại.

Có 17 lời bình

Stop
the
elephant
!

Dừng con voi lại!

Có 11 lời bình

Please
stop
!

Xin hãy dừng.

Có 19 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu