Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

step

Bản dịch

bước

You
have
to
learn
step
by
step
.

Bạn phải học từng bước một.

Có 19 lời bình

What
is
the
next
step
?

Bước tiếp theo là gì?

Có 7 lời bình

He
went
up
the
steps
slowly
.

Anh ta đã bước lên những bậc một cách chậm rãi.

Có 16 lời bình

Tất cả thể động từ của step

ngôihiện tạiquá khứ
Istepstepped
he/she/itstepsstepped
you/we/theystepstepped

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu