Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

stayed

Bản dịch

đã ở, đã ở lại, đã lưu lại

Chia động từ của stay

I
stayed
there
for
four
weeks
.

Tôi đã ở lại chỗ đó trong bốn tuần.

Có 7 lời bình

They
stayed
at
home
because
it
rained
.

Họ đã ở nhà vì trời đã mưa.

Có 15 lời bình

He
stayed
in
the
hotel
.

Anh ấy đã ở lại khách sạn.

Có 24 lời bình

Tất cả thể động từ của stay

ngôihiện tạiquá khứ
Istaystayed
he/she/itstaysstayed
you/we/theystaystayed

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu