Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

stay

Bản dịch

ở, ở lại, lưu lại

We
will
stay
home
tonight
.

Chúng tôi sẽ nhà tối nay.

Có 7 lời bình

They
will
stay
at
the
hotel
.

Họ sẽ tại khách sạn.

Có 7 lời bình

I
will
stay
three
nights
.

Tôi sẽ ba đêm.

Có 2 lời bình

Tất cả thể động từ của stay

ngôihiện tạiquá khứ
Istaystayed
he/she/itstaysstayed
you/we/theystaystayed

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu