Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

starts

Bản dịch

bắt đầu

The
lunch
starts
in
a
minute
.

Bữa trưa bắt đầu trong một phút.

Có 10 lời bình

She
starts
tomorrow
.

Cô ấy bắt đầu vào ngày mai.

Có 18 lời bình

June
starts
tomorrow
.

Tháng sáu bắt đầu ngày mai.

Có 15 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu