Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

starting

Bản dịch

We
are
thinking
about
starting
a
family
.

Chúng tôi đang nghĩ về việc bắt đầu một gia đình.

Có 5 lời bình

I
do
not
like
starting
the
morning
with
coffee
.

Tôi không thích bắt đầu buổi sáng với cà phê.

Có 15 lời bình

We
mix
everything
starting
with
the
egg
.

Chúng tôi trộn mọi thứ bắt đầu với trứng.

Có 16 lời bình

Tất cả thể động từ của start

ngôihiện tạiquá khứ
Istartstarted
he/she/itstartsstarted
you/we/theystartstarted
Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu