Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

star

Bản dịch

sao, ngôi sao

He
had
discovered
a
new
star
.

Anh ấy đã khám phá một ngôi sao mới.

Có 2 lời bình

Today
,
I
saw
a
star
.

Hôm nay, tôi đã thấy một ngôi sao.

Có 1 lời bình

One
star
in
the
sky

Một ngôi sao trên bầu trời

Có 6 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu