Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

stage

Bản dịch

sân khấu, giai đoạn

We
are
on
stage
.

Chúng tôi ở trên sân khấu.

Có 15 lời bình

He
is
on
stage
.

Anh ấy ở trên sân khấu.

Có 20 lời bình

The
girl
is
on
stage
.

Cô gái ở trên sân khấu.

Có 17 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu