Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

staff

Bản dịch

nhân viên

I
make
soup
for
the
staff
.

Tôi làm món súp cho nhân viên.

Có 41 lời bình

She
writes
about
the
staff
.

Cô ấy viết về nhân viên.

Có 39 lời bình

The
staff
reads
the
newspaper
.

Nhân viên đọc báo.

Có 17 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu