Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

spring

Bản dịch

xuân, mùa xuân, lò xo

I
like
the
spring
.

Tôi thích mùa xuân.

Có 4 lời bình

Spring
is
a
season
.

Xuân là một mùa.

Có 16 lời bình

The
spring

Mùa xuân

Có 14 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu