Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

sport

Bản dịch

thể thao, môn thể thao

This
sport
is
very
popular
.

Môn thể thao này thì rất phổ biến.

Có 18 lời bình

This
sport
is
very
popular
.

Môn thể thao này thì rất phổ biến.

Có 18 lời bình

We
like
sports
.

Chúng tôi thích thể thao.

Có 15 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu