Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

sponge

Bản dịch

miếng bọt biển (để tắm hoặc rửa chén bát)

I
have
a
yellow
sponge
.

Tôi có một miếng bọt biển màu vàng.

Có 6 lời bình

Do
you
have
a
sponge
?

Bạn có một miếng bọt biển không?

Có 15 lời bình

The
sponge
is
on
the
table
.

Miếng bọt biển đang ở trên bàn.

Có 4 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu