Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu
  1. Từ điển
  2. spoke

spoke

Bản dịch

We
spoke
with
him
last
night
.

Chúng tôi đã nói chuyện với anh ta tối hôm qua.

Có 26 lời bình

I
spoke
with
my
parents
about
that
.

Tôi đã nói với cha mẹ tôi về điều đó.

Có 12 lời bình

Almost
all
of
them
spoke
Portuguese
.

Hầu hết bọn họ đã nói tiếng Bồ Đào Nha.

Tất cả thể động từ của speak

ngôihiện tạiquá khứ
Ispeakspoke
he/she/itspeaksspoke
you/we/theyspeakspoke

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu