Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

spider

Bản dịch

nhện, con nhện

The
man
has
a
spider
.

Người đàn ông có một con nhện.

Có 37 lời bình

I
have
a
spider
.

Tôi có một con nhện.

Có 58 lời bình

I
am
a
spider
.

Tôi là một con nhện.

Có 103 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu