Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

spend

Bản dịch

dành, tiêu, tiêu xài

Spend
your
time
with
your
friends
!

Dành thời gian của bạn với bạn bè của mình!

Có 3 lời bình

We
spend
the
day
together
.

Chúng tôi dành cả ngày cho nhau.

Có 23 lời bình

I
spend
time
with
her
.

Tôi dành thời gian với cô ấy.

Có 40 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu