Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

speed

Bản dịch

tốc độ

I
like
the
speed
of
this
technology
.

Tôi thích tốc độ của công nghệ này.

Có 2 lời bình

I
like
the
speed
of
this
technology
.

Tôi thích tốc độ của công nghệ này.

Có 2 lời bình

At
what
speed
does
he
run
?

Anh ấy chạy ở vận tốc nào?

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu