Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

special

Bản dịch

đặc biệt

My
mother
's
dress
is
special
.

Cái đầm của mẹ tôi thì đặc biệt.

Có 74 lời bình

The
red
apples
are
not
special
.

Những quả táo đỏ không đặc biệt.

Có 10 lời bình

The
color
yellow
is
a
special
color
.

Màu vàng là một màu đặc biệt.

Có 39 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu