Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

speaks

Bản dịch

The
girl
speaks
English
.

Cô gái nói tiếng Anh.

Có 66 lời bình

He
speaks
English
.

Anh ấy nói tiếng Anh.

Có 24 lời bình

She
speaks
English
.

Cô ấy nói tiếng Anh.

Có 63 lời bình

Tất cả thể động từ của speak

ngôihiện tạiquá khứ
Ispeakspoke
he/she/itspeaksspoke
you/we/theyspeakspoke

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu